Skip to content

Katte Har Også Fortjent Et Værdigt Liv!

KATTEPATRULJEN er en forening af frivillige borgere, der tilsammen har sat sig det mål, at hjælpe katte i nød. Hvad enten der er tale om tamme katte, tilløber katte, vilde katte, bortkomne katte, herreløse katte eller tilskadekomne katte er det vores fornemmeste opgave, at hjælpe katten til et værdigt liv med de redskaber og ressourcer, som vi har til rådighed.

KATTEPATRULJEN er en privat forening uden offentlige tilskud og er 100% afhængige af private midler, donationer og sponsorater.

KATTEPATRULJEN er stiftet af Hans Olsen fra Køge og har CVR-Nr. 39741040.


Mærkesager & Vedtægter

Foreningens formål er, at på landsplan hjælpe katte i nød. Formålet skal opfyldes ved gennemførelse af aktiviteter og hjælpeprogrammer til gavn for katte og killinger overalt i Danmark, heriblandt:

 • Foreningen vil proaktivt samarbejde med andre dyreværnsorganisationer.
 • Foreningen vil skabe opmærksomhed omkring dyrevelfærd, med fokus på katte.
 • Foreningen vil yde rådgivning og bistand til privatpersoner via sociale medier, telefon og e-mail.
 • Foreningen vil regelmæssigt udsende nyhedsbreve med aktuelle nyheder om katte velfærd i Danmark og informationer om foreningens aktiviteter.
 • Foreningen vil etablere og vedligeholde genudsætningsprogrammer for katte med godkendte foderværter som dagligt ansvarlige.
 • Foreningen vil afholde foredrag på biblioteker og for andre foreninger og private virksomheder.
 • Foreningen vil foretage indfangning og genudsætning af katte efter neutralisering.
 • Foreningen vil samarbejde med erfarne plejefamilier med henblik på at hjælpe efterladte killinger til en ny tilværelse.
 • Foreningen vil proaktivt arbejde for indførslen af en lov om katte gennem lobbyarbejde, underskriftsindsamlinger og ved at påvirke politikerne i bredest muligt omfang. Dette inkluderer en målrettet indsats for strengere straffe for lovovertrædelser.
 • Foreningen vil efterforske sager om vanrøgtede og mishandlede katte, og inden for lovens rammer dokumentere enhver form for dyremishandling, der overdrages til politi og relevante myndigheder.
 • Foreningen vil opsøge og samarbejde med lokal og landsdækkende presse med henblik på at udbrede kendskabet til kattenes velfærd i Danmark, og mangel på samme.
 • Foreningen vil indgå samarbejdsaftaler med kommuner overalt i Danmark, med henblik på indfangning og neutralisering af herreløse og vilde katte.
 • Foreningen vil hjælpe med videreformidling af uønskede katte og killinger.
 • Foreningen vil arbejde for flere dyrekirkegårde hvor det geografisk giver mening.

KATTEPATRULJEN har en “no-kill policy” og er principielt imod enhver form for aflivning af katte, med mindre katten er kritisk syg eller kommet til skade i en sådan grad, at det for kattens skyld er den eneste rationelle og fornuftige løsning efter sagkyndig vurdering af dyrlæge.

KATTEPATRULJEN | GYVELVEJ 2, ST-TH | 4600 KØGE | TLF 4295 7086